XO Miniature

XO Miniature
3”H, 2.75”D, 3.25”W
Polished bronze

View tear sheet